Máy đánh bạc «Vật tổ»

Máy đánh bạc «Vật tổ»

Danh mục này đại diện cho các máy đánh bạc lấy cảm hứng từ các biểu tượng và thần thoại truyền thống của Ấn Độ. Vật tổ là một loại cột gỗ được trang trí bằng hình ảnh của động vật, chim và các sinh vật khác được dùng làm biểu tượng và vật linh thiêng đối với người da đỏ. Văn hóa Ấn Độ.
Thiết kế của máy đánh bạc thường bao gồm các yếu tố đồ họa, hoa văn, hình dạng hình học và bóng động vật truyền thống của Ấn Độ. Nhạc đệm có thể bao gồm các nhạc cụ truyền thống như trống và sáo.
Chi tiết hơnThể loại liên quan:
Trò chơi