Trò chơi mua sắm

Trò chơi mua sắm Nếu bạn muốn trở thành một doanh nhân từ khi còn nhỏ, thì những trò chơi về cửa hàng rất phù hợp cho trải nghiệm đầu tiên. Tại đây, bạn sẽ có cửa hàng của riêng mình với sản phẩm yêu thích của mình và bạn sẽ cần bán nó bằng mọi cách. Tại đây, bạn sẽ tìm hiểu tất cả các quy trình cổ điển nhất của doanh nghiệp của riêng mình và có thể hiểu cách thức hoạt động của nó.Thể loại liên quan:
Trò chơi


Chơi các thể loại game liên quan: