Chơi Anh Hùng Đỏ 4 (Red Hero 4)


Quản lý: Bàn phím
Xếp hạng trò chơi: 5
Đăng lại
Đến
yêu thích

Kiểm soát trò chơi:
Giao thông:hoặcwasd
Tấn công đặc biệt:Không gian trên bàn phím
Chơi  Anh Hùng Đỏ 4 (Red Hero 4)

Red Hero 4 sẽ hấp dẫn tất cả những ai yêu thích các phần trước của quả bóng đỏ.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được