Chơi Người que đấu tay đôi tối cao 2 (Stickman Supreme Duelist 2)


Quản lý: Bàn phím
Xếp hạng trò chơi: 0
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Kiểm soát trò chơi:
Giao thông:hoặcwasd
Tấn công đặc biệt:Không gian trên bàn phím
Chơi  Người que đấu tay đôi tối cao 2 (Stickman Supreme Duelist 2)

Trò chơi Người que đấu tay đôi tối cao 2 - Đây là cuộc đối đầu điên cuồng giữa những người que được rút ra với nhau. Trong trò chơi này, bạn có thể sử dụng nhiều loại vũ khí và sửa đổi chúng với mỗi đối thủ bị giết. Vì trò chơi có thể được chơi với một người bạn nên quá trình này càng trở nên thú vị và hấp dẫn hơn.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được