Chơi trong Mực: Đèn đỏ, Đèn xanh Io


Quản lý: Bàn+Chuột
Xếp hạng trò chơi: 4
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi  trong Mực: Đèn đỏ, Đèn xanh Io

Giờ đây, bạn có thể chơi trò chơi nổi tiếng nhất năm 2021 với những người chơi khác ở chế độ nhiều người chơi. Cùng bạn chơi Squid: Red Color, Green Color những người giống bạn và may mắn sẽ đứng về phía những người khéo léo và chu đáo nhất. Hãy thử giải trí phổ biến và về đích đầu tiên.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được