Chơi Trò chơi mực: Đêm thứ sáu Funkin


Quản lý: Bàn phím
Xếp hạng trò chơi: 3
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Kiểm soát trò chơi:
Giao thông:hoặcwasd
Tấn công đặc biệt:Không gian trên bàn phím
Chơi  Trò chơi mực: Đêm thứ sáu Funkin

Friday Night Fankin cũng không bỏ qua bộ phim truyền hình Hàn Quốc "The Squid Game". Tại đây, bạn sẽ gặp những anh hùng yêu thích của mình theo nhịp điệu âm nhạc và mục tiêu chính là đánh bại họ. Sẽ không dễ dàng chút nào, nhưng nếu bạn bấm các mũi tên kịp thời, bạn sẽ có cơ hội giành chiến thắng.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được