Chơi Trò chơi mực: Roblox


Quản lý: Bàn+Chuột
Xếp hạng trò chơi: 4.6
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi  Trò chơi mực: Roblox

Sê-ri trò chơi Kogama là một trong những trò chơi đầu tiên thực hiện "Trò chơi mực" trên công cụ Roblox dựa trên bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc. Tất cả mọi thứ được thực hiện trong một phong cách vuông. Người hâm mộ thể loại này chắc chắn sẽ nhận được trò chơi này.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được