Chơi Trò chơi mực: Cô gái người máy


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 3.3
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi Trò chơi mực: Cô gái người máy

Survive or Die: một trò chơi mới dựa trên bộ phim cùng tên sẽ cho bạn cơ hội cảm thấy mình là một người chơi. Đó là trò chơi của trẻ con đỏ là xanh và tốt hơn hết là đừng di chuyển trên màu đỏ nếu không bạn sẽ tự mình chứng kiến điều gì sẽ xảy ra. Mọi thứ giống như trong truyện, hãy thử vận may của bạn.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được