Chơi nếm thử tất cả


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 0
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi  nếm thử tất cả

Taste Them All là một trò chơi ăn được hoặc không ăn được. Các đối tượng khác nhau sẽ đi về phía người chơi. Cách điều khiển cực kỳ đơn giản - bạn cần chạm vào màn hình khi nhìn thấy các vật phẩm có thể ăn được và kiềm chế khi vật phẩm đó không ăn được. Trò chơi không thiếu sự hài hước và hình ảnh động khi ăn những thứ không ăn được khá hài hước. Trò chơi có nhiều cấp độ mà tốc độ chuyển động của các vật thể tăng lên. Ở các cấp độ cuối cùng, phản ứng nhận dạng đồ vật được huấn luyện tốt, cho dù có ăn được hay không. Các món ăn rất ngon miệng.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được