Chơi vượt ngục


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 4
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi vượt ngục

Nếu nhân vật của bạn ở phía bên kia của pháp luật, anh ta sẽ tìm nhiều cách khác nhau để thoát khỏi nhà tù. Trong trò chơi này, nhân vật chính của bạn cần giúp thoát ra khỏi tự do bằng cách sử dụng sự tinh ranh và chính xác, nhưng nếu bạn mắc lỗi, bạn sẽ phải bắt đầu hết cấp độ này đến cấp độ khác.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được

Chơi các thể loại game liên quan: