Chơi God Simulator: Fantasy World of Magic (Doodle God: Fantasy World of Magic)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 0
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi God Simulator: Fantasy World of Magic (Doodle God: Fantasy World of Magic)

"God Simulator: Fantasy World of Magic" là một phần của trò chơi nổi tiếng, trong đó bạn sẽ lao vào thế giới phép thuật và khám phá bí mật tạo ra sinh vật và năng lượng. Trước mắt bạn là rất nhiều nhiệm vụ thú vị, thành tích và nhiệm vụ, câu đố, v.v. Bạn có hai trang với nhiều nhóm khác nhau, mỗi nhóm có một hoặc nhiều phần tử. Bạn phải kết hợp các phần tử để tạo ra những phần tử mới. Sự kết hợp đôi khi có thể sai, nhưng đôi khi chúng có thể dẫn đến những khám phá tuyệt vời mà bạn thậm chí không hề biết.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được