Chơi God Simulator: Ultimate Edition (Doodle God: Ultimate Edition)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 0
Đăng lại
Đến
yêu thích





Chơi God Simulator: Ultimate Edition (Doodle God: Ultimate Edition)

Trong trò chơi thú vị và hấp dẫn này, việc sáng tạo hoàn toàn nằm trong tay bạn. Một trò chơi dành cho mọi lứa tuổi theo ý của bạn. Ở đây bạn có thể chơi với lửa, nước và không khí. Kết hợp chúng và nhận các yếu tố mới để xây dựng một nền văn minh mới. Xem thế giới của bạn mở rộng mỗi ngày. Nhưng hãy cẩn thận, người sáng tạo không có giới hạn. Các lực lượng sáng tạo có thể có những hậu quả không lường trước được. Việc phát minh ra một bánh xe bình thường có thể gây ra ngày tận thế thây ma hoặc một số loại virus nguy hiểm có thể phá hủy tác phẩm của bạn.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được