Chơi God Simulator: Rocket Science (Doodle God: Rocket Scientist)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 0
Đăng lại
Đến
yêu thích





Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi God Simulator: Rocket Science (Doodle God: Rocket Scientist)

Trong trò chơi "God Simulator" bạn phải gánh vác mọi thứ trên vai. Tại đây, bạn phải trở thành người tạo ra tương lai và tạo ra những thứ mà các nhà khoa học vĩ đại đã nghiên cứu từ nhiều thế kỷ trước. Bạn phải mở một số lượng lớn các yếu tố và phụ kiện khác nhau để tạo ra một sự khác thường và hoành tráng. Vận dụng kiến thức khoa học và lịch sử để giải quyết mọi vấn đề của tự nhiên một cách dễ dàng. Ngoài các vật phẩm, bạn sẽ có thể mở các nhóm vật phẩm. Nếu điều gì đó không phù hợp với bạn, bạn luôn có thể sử dụng gợi ý. Trò chơi này sẽ mở rộng tầm nhìn của bạn.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được