Chơi Siêu Lốc Xoáy Io (Siêu Lốc Xoáy.io)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 2
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi  Siêu Lốc Xoáy Io (Siêu Lốc Xoáy.io)

Super Tornado.io là một trình mô phỏng lốc xoáy, trong đó người chơi phải trở thành cơn bão lớn nhất và mạnh nhất. Trò chơi có nhiều người chơi và có nhiều cơn lốc xoáy trên bản đồ cùng một lúc do những người chơi khác điều khiển. Cần phải phá hủy nhà cửa và ô tô, tuyển dụng sự giúp đỡ và tích lũy kinh nghiệm cho việc này. Khi hai cơn bão gặp nhau, cơn bão nào mạnh hơn và được bơm nhiều hơn sẽ thắng. Trò chơi sẽ thu hút những người hâm mộ cạnh tranh với những người chơi khác. Ngoài ra, nó sẽ không khiến những người muốn phá hủy thứ gì đó thờ ơ, đặc biệt là trên quy mô lớn, chẳng hạn như toàn bộ thành phố.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được