Chơi Trái Đất Cuối Cùng 2 (The Final Earth 2)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 2
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi  Trái Đất Cuối Cùng 2 (The Final Earth 2)

Final Earth 2 là một trò chơi chiến lược cuộn bên 2D. Người chơi cần xây dựng các tòa nhà khác nhau để khai thác tài nguyên. Bạn cũng cần phân phối cư dân của mình - những người sẽ làm việc trong lĩnh vực sản xuất nào. Trái đất bị hủy diệt do hậu quả của ngày tận thế và chỉ còn một khu định cư nhỏ còn tồn tại. Người chơi sẽ cần giúp cư dân sống sót và xây dựng lại nền văn minh. Trò chơi sẽ hấp dẫn những ai yêu thích việc xây dựng và quản lý thành phố của riêng mình. Quản lý là trực quan, thành phần kinh tế được tổ chức tốt.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được