Chơi Pop It Master (Bậc thầy Pop It)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 0
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi Pop It Master (Bậc thầy Pop It)

Pop it Master - trò chơi giả lập đồ chơi trẻ em nổi tiếng Pop it. Người chơi cần nhấp vào tất cả các mụn để chuyển sang cấp độ tiếp theo. Thiết kế của mỗi cấp độ là duy nhất và được vẽ dưới dạng pop-it khác nhau. Có những người đóng giả làm ốp lưng điện thoại hoặc đồ chơi khác nổi tiếng với nhiều người. Trò chơi có hơn một trăm cấp độ và một cấp độ bí mật đặc biệt mở ra sau khi vượt qua tất cả các cấp độ khác. Trò chơi chắc chắn sẽ thu hút tất cả những người hâm mộ món đồ chơi Pop it nổi tiếng hiện nay.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được