Chơi Lắc giấy vệ sinh (Trò chơi giấy vệ sinh)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 2
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi Lắc giấy vệ sinh (Trò chơi giấy vệ sinh)

Shake Out the Toilet Paper là một trò chơi giết thời gian kỹ năng với vật lý vật thể rơi tiên tiến. Trên nền xanh lam cùng với âm nhạc vui tươi, người chơi sẽ phải giũ ra một số lượng lớn cuộn giấy vệ sinh từ các đồ vật có nhiều hình dạng khác nhau. Cách chơi có vẻ dễ dàng, nhưng mỗi vật phẩm chứa đầy giấy đều có hình dạng riêng, càng đi xa thì càng khó và lỗ để các cuộn giấy rơi ra ngoài càng nhỏ. Trò chơi không bị giới hạn về thời gian - bạn chỉ cần xoay đối tượng để tất cả giấy không cần thiết chắc chắn sẽ rơi ra khỏi nó.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được