Chơi Cuộc Chiến Của Yêu Tinh (Clash of Goblins)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 1
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi Cuộc Chiến Của Yêu Tinh (Clash of Goblins)

Clash of Goblins là một trong nhiều trận chiến chiến lược thời gian thực. Có rất nhiều trò chơi thuộc thể loại này, là cuộc chiến giữa các đội quân khác nhau. Nhưng trò chơi này là duy nhất.
Nhưng tính độc đáo của nó nằm ở chỗ ở đây bạn không điều khiển bất kỳ hiệp sĩ nào, mà là yêu tinh thực sự. Điều khiển các nhân vật của bạn, mỗi nhân vật có những khả năng riêng biệt và chiến đấu với những người chơi khác. Trò chơi khá thú vị, vì vậy bạn có thể thưởng thức trò chơi hàng giờ!


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được