Chơi biểu tượng cảm xúc


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 3
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi  biểu tượng cảm xúc

Trò chơi biểu tượng cảm xúc là một trò chơi logic giáo dục. Nó là cần thiết để kết nối biểu tượng cảm xúc trong ý nghĩa. Ví dụ: nếu bên trái là cảm xúc của một người đeo mặt nạ và bên phải là một người bệnh, thì chúng phù hợp về mặt ý nghĩa. Có nhiều cấp độ trong trò chơi, các cấp độ này trở nên khó hơn theo thời gian - biểu tượng cảm xúc ngày càng lớn hơn và những điểm tương đồng không còn quá rõ ràng. Trò chơi phát triển hoàn hảo tư duy logic và khả năng so sánh những thứ tương tự và xây dựng một chuỗi logic. Trò chơi chắc chắn sẽ hấp dẫn những người yêu thích các câu đố logic, đồng thời cũng phù hợp với sự phát triển của trẻ em.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được