Chơi Adam và Eva Go 2


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 3
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi Adam và Eva Go 2

Adam and Eve: Go 2 là một trò chơi nền tảng 2D, trong đó người chơi phải đóng vai một người nguyên thủy. Trò chơi góc nhìn bên, cách điều khiển cực kỳ đơn giản - bạn chỉ cần chạy quanh bản đồ và nhảy qua các chướng ngại vật. Trò chơi có rất nhiều nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ sẽ phải suy nghĩ một chút. Có nhiều đối thủ và cạm bẫy cần phải vượt qua. Cũng có những nhân vật điều khiển được cần mang theo một thứ nào đó để họ mở đường xa hơn. Cuối cùng, theo truyền thống của trò chơi, nhân vật đang chờ đợi người mình yêu.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được