Chơi Tycoon: Trung tâm mua sắm


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 0
Đăng lại
Đến
yêu thích

Chơi  Tycoon: Trung tâm mua sắm

Shopping Mall Tycoon là một trình giả lập chủ sở hữu trung tâm mua sắm. Người chơi sẽ quản lý một khu vực rộng lớn với các cửa hàng. Cần phải thu lợi nhuận từ một số cửa hàng để mở những cửa hàng khác. Ngoài ra, mỗi cửa hàng có thể được cải thiện để mang lại nhiều tiền nhất có thể. Khi người chơi đạt đến giới hạn trong công việc kinh doanh của mình, họ có thể mua một trung tâm mua sắm lớn hơn để mở rộng mạng lưới của mình. Trò chơi chắc chắn sẽ thu hút những người hâm mộ chiến lược và những người muốn mở công việc kinh doanh thương mại của riêng mình.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được