Chơi 2DOOM


Quản lý: Bàn phím
Xếp hạng trò chơi: 0
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Kiểm soát trò chơi:
Giao thông:hoặcwasd
Tấn công đặc biệt:Không gian trên bàn phím
Chơi  2DOOM

Một bản làm lại 2D xuất sắc của trò chơi PC huyền thoại dựa trên trò chơi gốc với tất cả quái vật yêu thích của bạn và tất nhiên là siêu súng BFG. Sử thi, phần tiếp theo của trò chơi sử thi từ John Carmack không kém phần hoành tráng.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được

Chơi các thể loại game liên quan:
Chơi các thể loại game liên quan: