Chơi Mưa tiền (Làm cho nó mưa)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 4
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi  Mưa tiền (Làm cho nó mưa)

Trò chơi "Money Rain (Make It Rain)" là một trò chơi bấm chuột chống căng thẳng mà bạn có thể quên đi tâm trạng tồi tệ. Tất cả những gì người dùng cần là nhấp vào tiền thường xuyên nhất có thể, do đó tăng thu nhập của họ. Đối với tiền giấy nhận được, bạn có thể mua nhiều thiết bị thú vị và heo đất - chúng cũng ảnh hưởng đến việc nhận tiền. Số tiền nhận được có thể lên đến tiền triệu, cái chính là bấm tiền hoài. Chúc may mắn! Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được