Chơi Sinh vật.io (Sinh vật.io)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 5
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi  Sinh vật.io (Sinh vật.io)

"Creatur.io" là trò chơi dành cho những người ăn gan dạ nhất. Người chơi sẽ phải biến thành một sinh vật tuyệt vời. Bản chất của con người cô ấy chỉ bao gồm việc ăn những chấm màu của khối lượng. Vấn đề là gần đây chúng đã sinh sản rất nhiều, vì vậy một cuộc đấu tranh giành thức ăn thực sự đã bắt đầu. Bằng cách hấp thụ lẫn nhau, các sinh vật điều hòa quần thể. Nhiệm vụ của người chơi là lọt vào TOP những người chơi lớn nhất về quy mô. Để làm được điều này, anh ta cần thể hiện sự khéo léo, tinh ranh và một số kỹ năng sinh tồn. Anh ấy đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro chưa?


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được