Chơi Yorg Io (YORG.io)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 0
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi Yorg Io (YORG.io)

"Yorg Io (YOUR.io)" là một trò chơi nhiều người chơi sẽ giúp người chơi chuẩn bị cho sự sống còn. Ngày nay, vẫn còn những tranh cãi về việc ngày tận thế zombie sẽ đến với hành tinh của chúng ta trong tương lai. Để sống sót và tiết kiệm bộ não, người chơi của chúng ta sẽ học cách phòng thủ trước những con quái vật khát máu này. Nhiệm vụ của anh là xây dựng pháo đài bất khả xâm phạm nhất khỏi lũ thây ma, cũng như chống lại bước tiến của chúng. Nhiệm vụ không hề dễ dàng! Có hàng ngàn phát súng được bắn vào những người chết đói, bởi vì họ chỉ bị thu hút bởi một thứ duy nhất - mùi của bộ não! Bất kỳ người chơi nào cũng có thể trở thành nhà vô địch thực sự.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được