Chơi Chạm vào io (LoopTap)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 2.7
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi Chạm vào io (LoopTap)

"Touch io (LoopTap)" là một trò chơi thú vị rèn luyện sự chú ý và khéo léo. Có một quả bóng nhỏ màu xanh đậm trên màn hình. Ngoài ra còn có một sọc màu hồng liên tục thay đổi vị trí của nó. Người dùng phải nhấn nút bên trái của chuột máy tính tại thời điểm quả bóng ở trong không gian màu hồng. Vì vậy, các hành động sẽ được lặp đi lặp lại cho đến khi người chơi mắc lỗi. Số điểm sau là số điểm mà người dùng kiếm được. Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được