Chơi Bóng Nảy 2 (Bóng Nảy 2)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 2.9
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi  Bóng Nảy 2 (Bóng Nảy 2)

Trò chơi điện tử "Bóng nảy 2 (Bóng nảy 2)" sẽ thu hút những người chơi khéo léo và chu đáo nhất. Có một mê cung nhỏ trên sân, qua đó các nhân vật hình tròn di chuyển. Mục tiêu chính của họ là bắt ngôi sao và mang nó theo. Đồng thời, chính người chơi sẽ điều khiển chuyển động của các quả bóng, vì vậy kết quả của các sự kiện chỉ phụ thuộc vào anh ta. Điều quan trọng nhất là không được vấp vào góc nhọn, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại. Chúc may mắn! Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được