Chơi Cắt Thành Lát (Chop Slices)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 3.6
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi Cắt Thành Lát (Chop Slices)

Trò chơi "Chop Slices" sẽ phù hợp với những người cầu toàn. Trẻ em sẽ có thể học cách cắt những quả cà chua được đặt trên bàn một cách hoàn hảo. Cà chua sẽ không hết cho đến khi người chơi cắt một số lượng nhất định. Với mỗi cấp độ sẽ có ngày càng nhiều người trong số họ, vì nhiệm vụ đang dần trở nên khó khăn hơn. Người dùng sẽ nhận được điểm cho các mảnh được cắt chính xác (để làm được điều này, bạn cần có khả năng thao tác với dao một cách chính xác). Chúc may mắn! Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được