Chơi Hợp nhất mạng (Cyberfusion)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 2
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi  Hợp nhất mạng (Cyberfusion)

Arcade "Cyberfusion (Cyberfusion)" bao gồm một câu đố thú vị. Nhiệm vụ của người chơi là thu thập càng nhiều số càng tốt mà không cần điền số vào ô. Không gian trò chơi bao gồm các ô trong đó người dùng sẽ đặt các vật phẩm có số. Để có được số lớn hơn, bạn cần thêm 3 hoặc nhiều số giống nhau vào một hàng hoặc một dòng. Chúng sẽ kết nối với nhau và sẽ có nhiều không gian trống hơn. Đối với mỗi bước chính xác, người dùng sẽ nhận được điểm. Tôi tự hỏi kỷ lục sẽ là gì? Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được