Chơi Nhấn Nhấn vào Đỗ xe


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 1
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi  Nhấn Nhấn vào Đỗ xe

Trò chơi Tap Tap Đỗ xe được thiết kế cho những người lái xe trong tương lai. Người chơi sẽ có thể tìm hiểu rất nhiều về ô tô, cũng như cố gắng đỗ xe ở nơi quy định. Toàn bộ vấn đề là có những chiếc xe khác ở hai bên và người dùng không nên chạm vào chúng. Tôi tự hỏi nếu người chơi sẽ đối phó với nhiệm vụ? Ứng dụng này cũng hỗ trợ phiên bản di động nên bạn có thể chơi Touch and Park trên mọi thiết bị. Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được