Chơi Cưa (Cưa!)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 0
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi  Cưa (Cưa!)

Trò chơi Saws! được trình bày dưới dạng một bài kiểm tra kỹ năng. Người chơi sẽ được kiểm tra không phải sự sống mà là cái chết. Người anh hùng dũng cảm lên đường tìm kiếm cuộc phiêu lưu, nhưng toàn bộ con đường rải đầy cưa. Họ có thể ở trạng thái nghỉ ngơi, hoặc di chuyển trong không gian. Nhiệm vụ của người dùng là dẫn dắt nhân vật sống sót và không hề hấn gì qua các cạm bẫy và thu thập tất cả tiền thưởng trên cấp độ. Với mỗi nhiệm vụ được hoàn thành, nó sẽ chỉ trở nên thú vị hơn. Chúc may mắn! Để điều khiển, hãy sử dụng chuột máy tính.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được