Chơi Ducky Duckie Crossing


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 0
Đăng lại
Đến
yêu thích

Chơi Ducky Duckie Crossing

Người chơi hôm nay đóng vai trò là tình nguyện viên trong một nhà máy sản xuất vịt cao su. Mọi người đều biết những sinh vật dễ thương này ảnh hưởng đến tâm lý như thế nào, xoa dịu hàng triệu người trong bồn tắm của họ hàng ngày. Trong trò chơi Ducky Duck, người dùng phải điều khiển một nền tảng nhỏ mang đến những sinh vật màu vàng và dễ thương. Vấn đề là hệ thống chưa được hoàn thiện: vịt, rơi ra khỏi đường ống, có thể dễ dàng rơi vào dầu sôi và chết. Điều này không thể được cho phép. Bạn sẽ cần một con chuột máy tính để điều khiển nó.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được