Chơi Chạy bút 2


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 4.2
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi Chạy bút 2

"Escape Pen 2 (Pen Run 2)" - một ứng dụng khiến bạn phải di chuyển. Điều gì có thể xảy ra nếu chiếc bút đột nhiên sống lại? Điều này có thể dẫn đến hậu quả gì? Hôm nay người chơi sẽ tìm hiểu thêm một chút về điều này và thậm chí giúp nhân vật vượt qua bài kiểm tra. Nhiệm vụ là vượt qua quỹ đạo của tay cầm mà không rời khỏi làn đường. Trong trường hợp này, trên màn hình sẽ xuất hiện nhiều chướng ngại vật khác nhau và phải vượt qua. Chúc may mắn! Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được