Chơi Chặn (Chặn LÊN!)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 4
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi  Chặn (Chặn LÊN!)

Trò chơi "Block (Block UP!)" là một cuộc thi tốc độ dành cho những người chơi khéo léo nhất. Trên sân, bạn có thể thấy rất nhiều hình khối nhiều màu, có kích thước hoàn toàn giống nhau. Tất cả phụ thuộc vào màu sắc - nó đóng vai trò quyết định trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Người chơi phải nhanh chóng kết nối các khối cùng màu sao cho trường không hoàn toàn di chuyển xuống cuối màn hình. Trong trường hợp này, người dùng sẽ bị đánh bại và sẽ phải bắt đầu lại. Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được