Chơi Vẽ Bằng Một Dòng (Draw In)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 2.8
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi  Vẽ Bằng Một Dòng (Draw In)

"Draw In One Line" là một trò chơi thú vị dành cho các nghệ sĩ trẻ. Cô ấy dạy rằng không đáng để dành hàng giờ quý giá trong cuộc đời của bạn để tìm kiếm những đường nét hoàn hảo. Trong một số tình huống, một chút sáng tạo và tối giản là đủ, và tác phẩm trở thành một tác phẩm nghệ thuật thực sự! Người chơi sẽ được cung cấp một số số liệu mà sau này anh ta sẽ phải lặp lại. Bạn chỉ có thể vẽ mà không cần rời tay. Bản vẽ nào sẽ bật ra? Người chơi sẽ ngạc nhiên trước khả năng tìm cách thoát khỏi những tình huống nguy cấp của chính mình. Chúc may mắn!


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được