Chơi Big Big Baller


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 0
Đăng lại
Đến
yêu thích

Chơi Big Big Baller

Cuộc sống của chúng ta đầy bất công. Đôi khi đến mức bạn muốn phá hủy mọi thứ trên đường đi của mình. Trò chơi "Big Big Baller (Big Big Baller)" chỉ dành cho một dịp như vậy! Người chơi sẽ phải giở trò đồi bại trên đường phố. Anh ta sẽ điều khiển một quả cầu đá khổng lồ phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó: con người, ô tô, tòa nhà, ánh sáng, v.v. Nó càng phá hoại, nó càng lớn. Một tàu khu trục nhỏ sẽ phải phá hủy đô thị thành từng mảnh. Anh ấy có can đảm để làm một trò đùa như vậy? Là một cái gì đó có khả năng phá hủy kế hoạch xảo quyệt của mình?


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được