Chơi Tham gia Clash (Tham gia và Clash)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 4
Đăng lại
Đến
yêu thích

Chơi Tham gia Clash (Tham gia và Clash)

"Tham gia và đụng độ" là một trò chơi kỹ năng thú vị. Nếu trẻ em được dạy từ thời thơ ấu rằng nên bỏ qua người lớn, thì ứng dụng này thậm chí không biết về các quy tắc đó. Ngược lại, để thu hút càng nhiều người càng tốt, bạn cần liên tục đi thẳng về phía họ, tập hợp một đội quân gồm những người đi bộ vô văn hóa. Càng nhiều người sống sót đến đích thì càng tốt. Ngoài ra, đừng quên các phím - chúng rất quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ. Chúc may mắn! Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được