Chơi Thây ma tấn công


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 0
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi  Thây ma tấn công

Trò chơi Zombie Attack cho thấy những gì nhân loại có thể mong đợi trong tương lai. Trẻ em sẽ có thể nhìn thấy những thây ma ăn não thực sự. Để loại bỏ kẻ thù, một cỗ máy đặc biệt với súng máy sẽ được phát hành, từ đó bạn cần tiêu diệt kẻ bệnh hoạn. Người chơi cũng sẽ có những chiếc trực thăng có bom, cho phép bạn tiêu diệt kẻ thù nhanh hơn nhiều. Chúc may mắn trong trận chiến! Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được