Chơi Trên đường ống (OnPipe)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 0
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi Trên đường ống (OnPipe)

"On the Pipe (OnPipe)" là một ứng dụng khác thường sẽ thu hút cả trẻ em và người lớn. Nhân vật tự tin di chuyển trên một bề mặt tròn hướng tới mục tiêu của mình. Trên đường đi có nhiều chướng ngại vật có kích thước khác nhau - bạn cần có thời gian nhấp vào anh hùng để anh ta thay đổi kích thước của mình thành phổ thông và vượt qua nguy hiểm mà không gặp vấn đề gì. Nếu không, nhân vật sẽ bị loại trực tiếp và bạn sẽ phải trải qua bài kiểm tra lại. Chúc may mắn! Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được