Chơi Gốm sứ: Clay Craft (Gốm)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 5
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi  Gốm sứ: Clay Craft (Gốm)

Trò chơi "Gốm: Đồ gốm (Gốm)" là một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu thêm một chút về nghề thủ công cổ xưa. Ngày xửa ngày xưa, những chiếc bình bằng đất sét có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi - từ một ngôi nhà nghèo cho đến cung điện hoàng gia. Hôm nay, người chơi sẽ có thể hiểu cách các hình thức bất thường này được tạo ra và lượng thời gian cần thiết cho loại hoạt động này. Bình gốm có thể được trình diễn trước ban giám khảo và họ sẽ đánh giá công việc đã hoàn thành. Bạn nên tạo lại cùng một đối tượng được hỏi khi bắt đầu bài kiểm tra. Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được