Chơi Vũ khí đánh dao King


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 0
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi Vũ khí đánh dao King

Knife King Hit Weapons được sản xuất đặc biệt dành cho những người sưu tầm. Hôm nay, người chơi sẽ có thể thấy một định dạng trò chơi khác thường, nơi bạn có thể thu thập cả một bộ dao độc đáo. Vũ khí cận chiến sẽ xuất hiện trong các rương mà người dùng sẽ mở. Sau đó, có thể đổi hai loại giống hệt nhau lấy một loại mới, bán các mẫu cũ và tham gia các cuộc thi, tăng cấp độ. Đây là rất nhiều niềm vui, chúc may mắn! Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được