Chơi CẶP (DUO)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 2.5
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi CẶP (DUO)

Trò chơi "PARA (DUO)" sẽ hấp dẫn những chàng trai yêu thích các bài kiểm tra logic. Màn hình trình bày những cái bẫy xảo quyệt và nguy hiểm nhất mà chỉ có thể tưởng tượng được. Nhiệm vụ của người chơi là đi qua tất cả các địa điểm. Nhân vật chính là một cây gậy mỏng với hai quả bóng màu trắng ở cuối. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bạn cần hướng dẫn nhân vật sao cho anh ta không chạm vào bề mặt khác. Nếu không, cấp độ sẽ không thành công và bạn sẽ phải bắt đầu lại. Chúc may mắn! Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được