Chơi Cách chết ngu ngốc 2


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 2
Đăng lại
Đến
yêu thích

Chơi Cách chết ngu ngốc 2

"Những cách chết ngu ngốc 2 (Dumb Ways to Die 2)" là một trò chơi logic phù hợp cho cả trẻ em và người lớn. Nhiệm vụ là vượt qua các bài kiểm tra khác nhau theo cách mà các anh hùng vẫn còn sống. Mỗi phòng là một thế giới riêng biệt, nơi bạn cần nhanh chóng điều hướng. Người chơi có 10 giây để hoàn thành nhiệm vụ hoặc không thực hiện được. Mỗi ngày, bạn có thể nhận được 2 vé vào cửa và dành chúng cho các nhiệm vụ và nhiệm vụ mới, hoàn thành chúng và tận hưởng trò chơi. Chúc may mắn! Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được