Chơi Trái cây tấn công (Fruita Swipe)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 4
Đăng lại
Đến
yêu thích

Chơi Trái cây tấn công (Fruita Swipe)

"Vuốt trái cây (Fruita Swipe)" là trò chơi hỗ trợ tất cả các thiết bị. Giờ đây, bạn không chỉ có thể chơi từ máy tính mà còn từ các thiết bị di động khác. Ứng dụng này bao gồm hàng chục cấp độ khó khác nhau. Cấp độ càng cao, nhiệm vụ sẽ phải hoàn thành càng khó. Nhiệm vụ là loại bỏ các loại quả giống nhau ra khỏi các ô. Bạn có thể làm điều này nếu họ đang đứng cạnh nhau. Với tốc độ này, người chơi sẽ đổ đầy giỏ các loại trái cây mong muốn và hoàn thành nhiệm vụ. Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được