Chơi tiệc trái cây


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 3
Đăng lại
Đến
yêu thích

Chơi  tiệc trái cây

Trò chơi “Tiệc trái cây (Fruity Party)” sẽ thu hút các đầu bếp nhí và người giúp việc cho mẹ. Các chàng trai sẽ có thể tạo ra một bữa tiệc khó quên với cocktail trái cây và tận hưởng thành quả đã hoàn thành. Để làm được điều này, chỉ cần vượt qua một bài kiểm tra nhỏ và lấy sản phẩm để làm đồ uống. Bằng cách thu thập trái cây từ ba đơn vị trở lên thành một hàng hoặc dải, người chơi sẽ dần dần loại bỏ chúng khỏi khu vực. Họ đi thẳng vào bếp, nơi mẹ đang đợi sẵn những nguyên liệu tươi ngon. Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được