Chơi Cắm bút vào quả táo (Pen an Apple)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 4
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi Cắm bút vào quả táo (Pen an Apple)

"Pen an Apple" là một trò chơi vui nhộn sẽ kiểm tra mức độ nhanh như chớp của người chơi. Người dùng vào sân chơi màu vàng. Ở phần trên có thông tin về điểm số, cấp độ và số điểm của anh ấy. Phần không gian còn lại được chiếm giữ bởi chiếc bút và bàn tay con người điều khiển quả táo. Nhiệm vụ của người chơi là bấm nút đúng thời điểm để đâm thủng mắt bò. Quả vàng cho tiền xu. Điều quan trọng là không bỏ lỡ, nếu không bạn sẽ phải bắt đầu lại trò chơi. Bạn sẽ cần một con chuột máy tính để điều khiển nó.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được