Chơi Chọn Crafter


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 3.8
Đăng lại
Đến
yêu thích

Chơi  Chọn Crafter

Trái đất không phải là tất cả những gì bao quanh chúng ta. Nhiều góc khuất của Vũ trụ bao la đang ẩn hiện trước mắt chúng ta: nơi sinh sống của người ngoài hành tinh và nhiều sinh vật khác. Có ai nghĩ về những gì hành tinh của họ được làm bằng? Những khoáng sản có thể được khai thác ở đó? Trong trò chơi "Pick Crafter (Pick Crafter)", người chơi sẽ đến những thế giới vô định và nguy hiểm. Sử dụng cuốc chim, anh ta sẽ phá hủy các khối và nhận tiền cho nó. Những người chăm chỉ nhất được xếp hạng: ngông cuồng, siêu việt, phi lý, huyền thoại. Người dùng có thể trở thành một trong số họ?


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được