Chơi Nhấp chuột và làm giàu (Taps to Riches)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 0
Đăng lại
Đến
yêu thích

Chơi Nhấp chuột và làm giàu (Taps to Riches)

Taps to Riches là một trò chơi clicker kinh tế dành cho giới trẻ giàu có. Các chàng trai sẽ có thể xây dựng một thị trấn trong mơ với tất cả các tòa nhà cần thiết trong khu vực. Để làm điều này, bạn chỉ cần nhấn chuột máy tính trên màn hình, nhận tiền và chi tiêu. Việc xây dựng các cấu trúc mới không phải là tất cả những gì ứng dụng có thể tự hào. Chúc may mắn! Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được