Chơi Nhà máy tái chế (Factory Inc)


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 1
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi  Nhà máy tái chế (Factory Inc)

Trò chơi Factory Inc sẽ thu hút những người dùng yêu thích thử thách kỹ năng. Để hoàn thành xuất sắc các cấp độ, bạn cần nhanh chóng xử lý các vật phẩm bị hỏng bằng thiết bị đặc biệt. Để làm điều này, chỉ cần nhấp nhẹ vào khu vực được chỉ định là đủ và tất cả các đối tượng nằm ở đó sẽ bị phá hủy. Điều này sẽ giúp người chơi ghi được một số điểm nhất định để bước sang thử thách tiếp theo. Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được