Chơi Poop Clicker 2


Quản lý: Chuột
Xếp hạng trò chơi: 2.7
Đăng lại
Đến
yêu thích

Toàn màn hình
Tôi thích
Chơi  Poop Clicker 2

Trò chơi "Turd Clicker 2 (Poop Clicker 2)" sẽ hấp dẫn các bé mầm non. Không có cấp độ, nhiệm vụ khó khăn hay câu đố - bạn chỉ cần nhấp vào màn hình bằng chuột máy tính. Đối với mỗi lần nhấp, điểm sẽ được thưởng, sau này có thể đổi lấy diện mạo mới cho anh hùng màu nâu của bạn. Càng nhiều lần nhấp, nhân vật càng trở nên hạnh phúc. Do đó, tổng số điểm sẽ được ghi vào bảng thành tích, nơi bạn có thể nhìn thấy chính mình nếu bạn cố gắng hết sức. Sử dụng chuột máy tính để điều khiển.


Trò chơi tương tự
Bình luận
Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu không đọc được